GDPR - Ochrana osobních údajů

 

Úvod - zpracování osobních údajů

 

Jan Rimpler, Rudice 268, provozovatel Kuliner,školy vaření, ičo 64474798, na adrese provozovny Bohunická cesta 727/15, 664 48 Moravany, prohlašuje, že s veškerými osobními údaji, které při své činnosti získá (dále jen jako „osobní údaje“) je nakládáno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Společnost dále informuje subjekty, od nichž při své činnosti získává osobní údaje, tj. své zákazníky – fyzické osoby, dodavatele – fyzické osoby, případně další subjekty (dále jen jako „subjekt údajů“), jaké osobní údaje o nich shromažďuje a jakým způsobem jsou dále užívány – zpracovávány, přičemž osobními údaji se dle příslušné právní úpravy rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

1) Společnost získává od subjektu údajů následující osobní údaje:

2) Společnost osobní údaje zpracovává za některým z následujících účelů:

3) Příjemci osobních údajů – předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje subjektu údajů mohou být předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, na základě oprávněného zájmu Společnosti nebo plnění jejích zákonných povinností, či pokud s tím subjekt údajů předem vyslovil svůj souhlas. Osobní údaje mohou být Společností předány následujícím třetím osobám:

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování Společnost odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušné třetí osoby. Třetí strany, vyjma státních (veřejných) orgánů či institucí jsou smluvně zavázány vůči Společnosti dodržovat zásady zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

4)  Doba zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění všech práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy uzavřené mezí ní a subjektem údajů, případně vyplývajících ze souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (marketingové účely), či z právních předpisů nebo z oprávněných nároků Společnosti. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).


Společnost tedy zpracovává (uchovává) osobní údaje po dobu:

3)   Práva subjektů údajů

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – ZDE.

Kontakt


Kuliner - škola vaření
Provozovatel Jan Rimpler
Bohunická cesta 727/15
664 48 Moravany


T: +420 734 620 220
E: info@kulinerplus.cz
www.kulinerplus.cz


IČ 64474798
DIČ CZ7406143800

Přemýšlíte, jak se k nám dostanete?
Pokud chcete přijet autem, zaparkujete přímo u naší školy vaření. Využít můžete i MHD autobusovou linku č. 51 nebo 501 - zastávka Moravany, Bohunická cesta, odkud k nám dojdete pěšky. Zastávka se nachází 10 minut od areálu.

Partneři:

Magnum homeBiggreeneggvíno prokeškptradingdortjakvino


Sociální sítě
Created by Shot Creative